Komma igång med CQ

Det här behövs innan du börjar


CQ finns nu för iPhone, Android,Windows Phone (ver. 8 eller senare) och Java-mobiler ? dvs den stora majoriteten av mobiler som används idag. Andra plattformar är under utveckling.


Inställningar: Din mobiltelefon måste ha inställningar för att kunna "surfa på Internet". Inställningarna kan du få från din mobiloperatör (t ex Telia eller Telenor).

Abonnemang/Kontantkort: Du måste ha ett mobilabonnemang eller kontantkort som tillåter dataöverföring. Är du osäker på om du har det, kontakta din mobiloperatör och fråga.


JAVA MIDP2.0: Om du har en Java-mobil (ej smartphone) så måste den stödja JAVA MIDP2.0 ? det gör de flesta, utom alltför gamla eller enkla mobiler.


SJÄLVTEST:
1. Skicka ett SMS med texten cqtest till 71305 från den mobil som ska testas (stora eller små bokstäver kan användas).

2. Du ska få ett SMS med en länk efter en kort stund.

3. Klicka på/Markera/Följ/Välj länken i SMS:et.

4. Om datakanalen är OK syns CQ-symbolen och texten "Inställningarna är OK". Då kan du surfa på Internet.


Vid fel

Om det inte händer något ? kontrollera följande:

1. Klarar mobilmodellen mobilsurf (gprs/3G)? Kontrollera i din manual.

2. Har du rätt operatörsinställningar (kontakta din mobiloperatör; t ex Telia eller Telenor)?

3. Är du inom mobilnätets täckningsområde?Så här fungerar det


1. Frågeställaren skriver in dig i CQ-systemet

Frågeställaren skriver först in dig i CQ via ett enkelt webbprogram. Det tar bara några minuter.


2. CQ installeras via ett automatiskt installations-SMS

Om du redan kan "surfa på Internet" med din mobil (annars behöver du Operatörsinställningar) - då installerar du CQ på mobilen via ett installations-SMS. Hur det görs ser du under Installera CQ. När CQ sedan startas hämtas dina aktuella frågor till mobilen.


3. Du svarar på frågor i din mobil

Nu kan du använda CQ. Ett SMS påminner dig om du har frågor obesvarade. Du startar CQ och frågorna presenteras då i mobilen. Du svarar på frågorna genom att trycka på en siffra, använda pilen upp och ned (joystick) eller peka om du har pekskärm. Svaren överförs automatiskt till databasen när du har svarat klart.