CQ (Circadian Questions)

CQ - ett användarvänligt system för frågor i mobilen


Circadian Questions (eng.) betyder ungefär regelbundet återkommande frågor.


CQ-systemet är utvecklat utifrån senaste teknologi inom mobillösningar och webbteknik. CQ utnyttjar mobiltelefonens speciella styrkor och möjligheter - men modifierar inte mobilen.


CQ finns idag för iPhone, Android, Windows Phone (ver. 8 eller senare) och Java-mobiler - dvs för den stora majoriteten av mobiler som används idag; Andra plattformar är under utveckling.


CQ-systemet är säkert och baseras på att datatrafik skickas mellan mobiltelefonen och databasen. Datatrafik är kostnadseffektiv, avidentifierad och säker. Användandet av datatrafik gör också att tjänsten blir mycket snabb och enkel att använda. I CQ finns (vid behov) även möjlighet att sända meddelanden/information till Svarspersonen.


Såväl frågor som svar är strukturerade. Därför behöver ingen skriva in eller tolka fritext (med risk för överföringsfel) - svarspersonen gör snabbt jobbet. De flesta har mobil och den är nästan alltid med. Det är enkelt och går snabbt att svara på frågorna. Svarsfrekvensen är hög. Svarspersonen laddar ner en kontaktpunkt i sin mobiltelefon. Svarspersonen svarar regelbundet enligt frågeplanen och svaren går automatiskt i realtid in i en databas.


Frågeställaren och svarspersonen kan, då de loggat in (behörighetsinloggning) via Internet, se frågorna och svaren i CQ visade i grafer i sin mobiltelefon (mobilen måste ju gå att surfa med för att kunna använda CQ) eller i en dator. Storleken på mobilfönstret är dock begränsat (speciellt för äldre Java-mobiler) varför vi rekommenderar att se svaren i en dator.