Tjänster

CQ-systemet (Circadian Questions) är en mobiltjänst som gör det möjligt att ställa strukturerade frågor till många personer via mobilen och få strukturerade svar direkt till en databas. Ingen behöver skriva in eller tolka fritext - svarspersonen gör snabbt jobbet. Överföringen sker via datatrafik som går att göra snabb, kostnadseffektiv och säker. Svarspersonen behöver inte nödvändigtvis ha tillgång till en dator. Systemet med frågor i mobilen är proaktivt och mycket flexibelt. Ett SMS påminner om man har frågor obesvarade. När man startat CQ presenteras frågorna i mobilen och går snabbt att svara på. Tillgängligheten till svarspersoner via mobilen är hög eftersom de flesta har mobil idag och den är oftast med. Att det går snabbt och enkelt att besvara frågorna möjliggör en hög svarsfrekvens. Frågeställaren och svarspersonen (om det är önskvärt i projektet) kan, efter inloggning, via Internet på mobilen eller en dator, följa svaren som automatiskt presenteras i åskådliga grafer.


CQ-systemet är utvecklat utifrån senaste teknologi inom mobillösningar och webbteknik. CQ utnyttjar mobiltelefonens speciella styrkor och möjligheter - men modifierar inte mobilen. CQ finns idag för iPhone, Android, Windows Phone (ver. 8 eller senare) och Java-mobiler - dvs för den stora majoriteten av mobiler som används idag; Andra plattformar är under utveckling.


Exempel på användningsområden för CQ:

- Friskvårdsprojekt

- Kliniska studier

- Datainsamling

- Kvalitetsuppföljning

- Effektivisering

- Marknadsundersökningar

- Beställning av varor

- Omröstningar

- Enkäter


För att optimera projekt med CQ tillhandahåller vi, förutom CQ:

- Kundanpassade utbildningar

- Expertrådgivning

- Teknisk support på CQ-tjänster


Våra honnörsord:

- Hög tillgänglighet - fungera på den stora majoriteten av mobiler

- Säkert - avidentifierade frågor och svar

- Enkelt - både för frågeställare och svarspersoner

- Snabbt - så att det blir gjort