Om eSanté AB

eSanté är aktivt inom E-Hälsa och utvecklar bland annat CQ (Circadian Questions) och CRAS. CQ är en mobiltjänst med ett användarvänligt system för frågor i iPhone, Android, Windows Phone (ver. 8 eller senare) och Java-mobiler; dvs den stora majoriteten av mobiler som används idag. Utveckling pågår av andra plattformar.


Vi har:

  • - Lång erfarenhet av utveckling av mobila tjänster
  • - Avancerad teknisk kompetens
  • - Lång erfarenhet av projekt och studier inom uppföljning genom mobiltelefoni
  • - Kunskap om lagar och regler om uppföljning inom sjukvården


Vår vision är att genom avancerad teknologi skapa enkla lösningar med stort värde för användarna.