Nyheter i CQ

Här kan du läsa om de senaste releaserna av CQ och andra nyheter relaterade till CQ.


Artikel om studien PERHIT (en randomiserad studie om personcentrerad vård, högt blodtryck och informationsteknologi) där CQ används (Febr 2019)

Midlöv P, Kjellgren K, Nilsson P. E-hälsa vid kronisk sjukdom - mobiltelefon som stöd i blodtrycksbehandling. Medicinsk Access, 2019,Febr, 10-13.


CQ-studie på patienter med högt blodtryck publicerad i BMJ Open (Augusti 2018)

- Links between blood pressure and medication intake, well-being, stress, physical activity and symptoms reported via a mobile phone-based self-management support system: a cohort study in primary care. Taft C, Hallberg I, Bengtsson U, Manhem K och Kjellgren K.

BMJ Open 2018;8:e020849. doi:20.1136/bmjopen.2017-020849

"Conclusions Our findings that BP was associated with patients' BP management behaviours and experiences of well-being and stress, but not symptoms suggest that enabling persons with hypertension to monitor and track their BP in relation to medication intake, physical activity, well-being, stress and symptoms may be a fruitful way to help them gain first-hand understanding of the importance of adherence and persistence to treatment recommendations."


CQ-studie på patienter med biverkningar av cancerläkemedel (Augusti 2018)

CQ-studie på patienter med biverkningar av cancerläkemedel

Drott, J; Fomichov, V; Starkhammar, H; Börjeson; Kjellgren, K; Berterö, C. Oxaliplatin-induced neurotoxic side effects and their impact on daily activities: a longitudinal study among patients with colorectal cancer. Cancer Nursing: November 13, 2018 - Volume Publish Ahead of Print


CQ release 2.3.4 (25 maj 2018)

- Automatiskt SMS-utskick i samband med att individer skrivs in i systemet förenklar installationsprocessen.

- Graferna har förbättrats efter feedback, de är nu mycket tydligare. Nya hjälptexter i anslutning till graferna.

- Förbättringar av svarsvyn för flervalsfrågor i smartphones.


CQ-studie på patienter med högt blodtryck publicerad i Best Practice (Juni 2016)

Användning av mobiltelefon vid behandling av högt blodtryck. Hallberg I, Ranerup I och Kjellgren K.

"SLUTSATS

Det interaktiva mobiltelefonbaserade systemet för uppföljning av högt blodtryck

- uppfattades som relevant och lätt att använda

- gav en förståelse för sambandet mellan blodtryck och livsstil samt medicinintag

- gav insikter som resulterade i ökad motivation att följa behandlingsrekommendationer."


CQ release 2.3.1 (14 oktober 2013)

- Stöd för Windows Phone. CQ stöder nu mobiltelefoner som använder Microsofts operativsystem Windows Phone (t ex nyare Nokia-smartphones). Version 8 och uppåt av Windows Phone är att rekommendera.

- Utökad användarvänlighet på Java. Bekräftelse vid avbruten inmatning samt information om nästa svarstillfälle.

- Förbättrade installationsinstruktioner på Android. Installationsinstruktionerna som visas på Android tar nu hänsyn till vilken version av Android samt vilken webbläsare som används och anpassas automatiskt därefter.

- I Kalenderfunktionen: Utökade administreringsfunktioner för svarstillfällen. Koordinatorer kan nu både radera och ändra på individers framtida svarstillfällen.


CQ release 2.3.0 (15 maj 2013)

- Kalenderfunktion. Möjlighet att schemalägga framtida svarstillfällen på individuella datum.


CQ release 2.1 (30 mars 2012)

- Färgen på CQ-symbolen ändrad

Den "röd-rosa" färgen har nu ersatts av en nyans av grön. Färgändringen kan ses i web-applikationen samt i mobilapplikationens bakgrund för VAS-frågor och valda flervalsalternativ.


- Förbättrade instruktioner vid installation på smartphones

Instruktionerna som visas i login-sidan (som visas vid klick på länken i installations-SMS) anpassas nu beroende på om användaren har en iPhone eller Androidmobil. Det innebär att Androidanvändare nu ges en instruktion hur man skapar en länk på hemskärmen.


- Förbättrad användbarhet av smartphone-mobiltjänsten

De svar som användaren angivit i en pågående "svarsomgång" kommer nu ligga kvar även om användaren lämnar CQ-programmet och sedan återvänder till det. Om t ex någon ringer till en svarsperson som just då svarar på frågor uppstod tidigare effekten att alla inmatade svar försvann när svarspersonen återvände till CQ. Det problemet är nu löst och användaren kan mitt under en pågående "svarssession" välja att gå till en annan funktion i mobilen och sedan återvända utan att förlora varken inmatade svar eller den position där användaren befanns sig.


- Förbättrad information om individens frågeplan

I den beskrivning av individens frågeplan (som visas under fleken "Frågeplan" på en invdivid) visades tidigare endast de klockslag då systemet ämnar skicka en påminnelse till individen att svara på frågegruppens frågor. Nu visas istället under vilket tidsmässigt intervall (fr o m - t o m) frågegruppens frågor är giltiga tillsammans med dess upprepningsfrekvens (varje dag, måndagar, tisdagar osv).


CQ (27 februari 2012)

- MIHM-studien startar (Mobile phone In Hypertension Management). Patientmedverkan i behandling av högt blodtryck med hjälp av mobiltelefon. Projektet genomförs i samverkan med GPCC, (Göteborgs universitets center för personcentrerad vård http://www.gpcc.gu.se). Samarbetet inkluderar forskare i pedagogik, vetenskapsteori, vårdvetenskap och hälsa, anatomi och medicinsk informatik samt tillämpad informationsteknologi. Projektkoordinator och vetenskaplig ledare för studien är Professor Karin Kjellgren, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.


CQ release 2.0 (21 februari 2012)

- Release av CQ för iPhones och Android-mobiler.

- Påminnelser via flash-SMS att det finns frågor att besvara.


CQ (21 februari 2012)

- Kortnumret vid installation av CQ på mobilen är ändrat till 71305 (tidigare 72672).


CQ release 1.6.3 (13 juni 2010)

- Förbättrad frågeplan genom regelstyrning av frågekategorier möjliggör mycket mer flexibla och dynamiska frågeplaner för svarspersonen. - Förbättrad frågetyp Meddelanden för visning av meddelanden/uppmaningar/information.


CQ release 1.6.2 (17 april 2010)

- Förbättrad flervalsfråga (en av frågetyperna i CQ) med möjlighet att låta svarspersonen välja inget, ett eller flera svarsalternativ på en fråga.