Driftinformation

Här hittar du information om planerade driftarbeten eller oplanerade händelser som påverkar tjänsten CQ.


Planerade driftstörningar: När vi arbetar med uppgradering och vidareutveckling av CQ kan det i undantagsfall hända att tillgänglighet och funktionalitet i CQ påverkas. För att störningen ska bli så liten som möjligt för dig som användare, sker de planerade driftstörningarna normalt sett under helger och nattetid.


Oplanerade driftstörningar: Om oförutsedda händelser inträffar, arbetar vi med att lösa dem så snabbt som möjligt. Vanligtvis kan du följa status här.


Planerade driftstörningar:

Inga planerade driftstörningar.


Nuvarande driftstatus: Ingen känd driftstörning.