Kunder

Våra CQ-kunder finns idag i Skandinavien. Vi ser en fortsatt internationell expansion för CQ, då stort intresse för våra mobiltjänster även har visats i flera andra länder.


CQ (Circadian Questions) har t ex använts inom:

- Marknadsundersökning

- Beställning av varor

- Friskvård

- Kliniska studier

- Kvalitetsuppföljning inom olika områden

- Övriga med behov av enkel, snabb och kostnadseffektiv datainsamling i mobilen


Användningsområdena för CQ är i det närmaste obegränsade. Kontakta oss gärna för en diskussion!