Använda CQ

Särskild information om iPhone/Android/Windows Phone (ver. 8 eller senare) finner du längst ner på sidan.


Java-mobil


Starta CQ och tryck Fortsätt så kommer du till frågorna. Svara på frågan och tryck Nästa för att komma till nästa fråga. Viktigt! ? Vid flerval - bekräfta valet med en 5a ? annars blir det Avbryt och du får starta om CQ och börja från början. När samtliga frågor besvarats informeras du om ditt nästa svarsfönster. Besvarar du inte frågorna inom en viss tid så påminns du vid överenskommen tidpunkt via SMS.

Ändra svaret
Tryck (vid heltal eller decimaltal) eller fyll i ditt nya svar (vid VAS eller flerval). Om du kommit till nästa fråga - tryck Föregående och ge ett nytt svar - det går, så länge du inte tryckt på Klar.


Klar
När du svarat på frågorna visas Klar. Tryck Klar och Godkänn att mobilen skickar data via Internet, så sänds dina svar.

 

Råkat avbryta
Om du råkat trycka på Avbryt, i stället för Fortsätt, när du svarar på frågor så startar du om CQ för att besvara frågorna.


Starta CQ

CQ kan, beroende på mobilmodell, ligga på olika ställen i mobilen, men ligger oftast under någon av menyerna Program, Spel, Underhållning eller Applikationer. Du startar programmet på samma sätt som du startar övriga program i din mobil; vanligtvis genom att markera programmet (CQ-symbolen) och välja Öppna eller Starta.

Typexempel på hur det kan se ut:

- SonyEricsson: Meny » Hjälpredor » Program » CQ » Starta

- Nokia: Meny » Program » CQ » Öppna

- Samsung: Meny » Applikationer » JAVA » CQ » Öppna

- iPhone och Android: Hemskärmen » Klicka på CQ-symbolen. 

Ej besvarat frågorna inom tidsfönstret/Struntat i SMS-påminnelsen

Om man inte svarat på frågorna inom ett tidsfönster, så tillåts man inte svara på dessa frågor när man startar CQ - det är avsiktligt. De frågor man tillåts svara på kommer upp i mobilen - svara på dem.


Radera CQ
Om du bestämt dig för att inte längre använda CQ kan det enkelt raderas. I de flesta mobiler finns CQ med CQ-symbol i Program, Spel, Underhållning eller Applikationer. Vet du inte hur du raderar så ring CQ-Support så hjälper vi dig.


Svara på frågor i CQ ? Java-mobiler


VAS-fråga (Visuell analogskala)

Tryck på en siffra ? 10. 10 = Tryck 1 tätt följt av 0. Finjustera eventuellt genom att trycka pil-höger/pil-vänster. Pekskärm - peka på baren eller tryck på en siffra.


Flervalsfråga

Flytta först markören (den lilla pilen) med piltangenten upp/ned till ett alternativ. Viktigt! ? tryck sedan 5 för att bekräfta valet som då rosafärgas. Välja bort alternativ = markera (med lilla pilen) och tryck 5. Pekskärm ? peka på valt/valda alternativ.


Om det är en flervalsfråga där du kan välja flera alternativ upprepar du proceduren ovan för varje alternativ du väljer.


Heltalsfråga

Använd siffertangenterna.

Radera = #.


Decimaltalsfråga

Använd siffertangenterna.

Decimaltecken = *

Radera = #.
Exempel: Din vikt idag? 89,5 ? tryck 89*5


iPhone, Androider och Windows Phone (ver. 8 eller senare)


Starta CQ. Programmet fungerar i enlighet med standard.

Inmatning för olika frågetyper
:

Inmatningsfråga: Du ställer dig i inmatningsfältet, får upp tangentbordet, skriver in det du ska, stänger tangentbordet och klickar Nästa/Klar

VAS: 
Genom att dra med fingret regleras skalan; numeriska tangenter i förekommande fall. Klicka Nästa/Klar 

Flerval: 
Markera det/de aktuella alternatvet/-en och välj Nästa/Klar  

Meddelande: 
Välj Nästa/Klar

När du besvarat frågorna kommer information om när nästa CQ-aktivitet (frågeomgång) inträffar; vilken dag och vilket tidsfönster som är aktuellt, samt även när eventuell SMS-påminnelse skickas ut ? om du inte svarat på frågorna inom en viss tid.

 

« Tillbaka